Everything begins right now. 

We have been collaborating with companies since 1985.

Get Action

Latest News

Our major obligation is not to mistake slogans for solutions.

Zowel de kwartaalaangevers als de maandaangevers zijn niet langer verplicht om btw-decembervoorschotten te betalen. Hierover is verwarring ontstaan

Continue Reading ...

Bedrijfswagen met tankkaart

De omvang van het (bij de genieter) te belasten voordeel van alle aard dat voortvloeit uit het ter beschikki

Continue Reading ...

De Vlaamse regering heeft in haar  Septemberverklaring van 27.09.2021 een aantal wijzigingen aan de registratiebelasting aangekondigd (onder v

Continue Reading ...

Op 16 september 2021 vernietigde het Europees Hof van Justitie ('het Hof') het arrest van het Gerecht met betrekking tot de excess profit rulings.

Continue Reading ...