Wat betekent dit voor U?

Als ondernemer dient u goed geïnformeerd te zijn zodat u de valkuilen en de opportuniteiten ziet die de groei van uw onderneming beïnvloeden.

Als uw rechterhand steunen en adviseren wij u in het groeiproces van uw onderneming. De KMO-portefeuille is een maatregel waardoor u als ondernemer financiële steun krijgt voor de aankoop van deze diensten die de kwaliteit van uw onderneming verbeteren.

Welke adviezen komen in aanmerking voor de KMO-portefeuille?

 • Advies en begeleiding bij overnames of overdrachten van onderneming naar derden of volgende generatie(s)
 • Advies en begeleiding bij waardebepalingen en due diligence onderzoeken
 • Advies en begeleiding bij investeringsdossiers
 • Advies en begeleiding bij financieringsdossier
 • Advies en begeleiding bij samenwerkingen en herstructureringen
 • Advies en begeleiding ivm opstarten of uitbreiden van een nieuwe activiteit of vestiging
 • Advies en begeleiding bij de groei van uw onderneming
 • ....

Welke adviezen komen NIET in aanmerking voor de KMO-portefeuille?

 • Alle courante of regelmatige terugkerende ‘gewone’ adviezen
 • De gewone accountancy- en boekhoudwerkzaamheden
 • Fiscale controles
 • Vragen om inlichtingen
 • ....

Kan u gebruik maken van de KMO-portefeuille?

De KMO-portefeuille richt zich tot beoefenaars van vrije beroepen, kleine en middelgrote ondernemingen met een aanvaarde rechtsvorm (tijdelijke handelsvennootschap, feitelijke verenging, de stille handelsvennootschap en de maatschap komen niet in aanmerking), gevestigd in het Vlaams Gewest.

Alle criteria kan u terugvinden op: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/kmo-portefeuille-steun-voor-opleiding-en-advies of kan u bij uw dossierbeheerder navragen.

Hoeveel bedraagt de steun via de KMO-portefeuille?

De steun hangt af van de grote van uw onderneming:

 • Kleine onderneming, criteria’s:
  • De tewerkstelling is minder dan 50
  • Jaaromzet of balanstotaal is maximum 10 miljoen euro
 • Middelgrote onderneming:
  • De tewerkstelling is minder dan 250
  • Jaaromzet is maximum 50 miljoen euro OF het balanstotaal is maximum 43 miljoen

Welke adviezen komen NIET in aanmerking voor de KMO-portefeuille?

De steun bedraagt:

 • Kleine onderneming:
  • 30% van de kostprijs van het project met een maximale steun van 7.500 euro op jaarbasis
 • Middelgrote onderneming:
  • 20% van de kostprijs van het project met een maximale steun van 7.500 euro op jaarbasis