Decembervoorschot niet meer verplicht
07/10/2021, 11:10

Zowel de kwartaalaangevers als de maandaangevers zijn niet langer verplicht om btw-decembervoorschotten te betalen. Hierover is verwarring ontstaan omdat de fiscus op zijn website (www.financiƫn.belgium.be) nog steeds deze verplichting vermeldt. Maar in zijn circulaire 2021/C/39 dd. 02.04.2021 bevestigde de fiscus uitdrukkelijk de afschaffing van die verplichting. Daarvoor werd ook met ingang van 10 april 2021 artikel 19 van het KB 1 opgeheven (KB dd. 29.03.2021, B.S. dd. 31.03.2021).