Europees hof kwalificeert excess profit rulings als steunregeling
22/09/2021, 14:09

Op 16 september 2021 vernietigde het Europees Hof van Justitie ('het Hof') het arrest van het Gerecht met betrekking tot de excess profit rulings. Daarmee geeft het Hof de Commissie gelijk, die had geoordeeld dat de excess profit rulings een 'steunregeling' vormen. Het Hof verwijst de zaak terug naar het Gerecht, dat uitspraak moet doen over de vraag of de excess profit rulings ook onrechtmatige staatssteun vormen en indien dat zo is, of de terugvordering van de steun inbreuk maakt op het legaliteits- en vertrouwensbeginsel (zaak C-337/19 P).